1 Prevederi preliminare 
1.1 Magazin online Coco`s Dreams
1.2 Cumpărător 
1.3 Termeni și Condiții Generale 
1.4 Definiții 
2 Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată 
2.1 Oferta de Bunuri 
2.2 Comanda 
2.3 Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare 
2.4 Metode de livrare 
2.5 Plată 
2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare 
2.7 Cupoane de reducere și vouchere 
3 Livrarea Bunurilor 
3.1 Termen de livrare 
3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor 
4 Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare 
4.1 Retragerea Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare 
4.2 Retragerea Vânzătorului din Contractul de vânzare-cumpărare 
5 Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare 
6 Prevederi finale 

1 Prevederi preliminare

1.1 Magazin online Coco´s Dreams

1.1.1. Site-ul  https://cocosdreams.ro/ este operat de societatea de S.C. Coco’s Dreams SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 5, Str. Vointei nr. 21, C1, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/12918/27.07.2021, cui 44652111


1.1.2. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“). Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Contractul de vânzare-cumpărare“) încheiat între Vânzător și un cumpărător individual prin intermediul web-site-ului Vânzătorului.

1.2 Cumpărător

1.2.1. Cumpărătorul Consumator– orice persoană fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator (denumit în continuare “Cumpărătorul“.)
1.2.2. Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare.
1.2.3. Cumpărătorul profesionist – orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitatea care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii calitatea de consumator (denumit în continuare „Cumpărător profesionist“).

1.3 Termeni și Condiții Generale

1.3.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Vânzător și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum este definit mai jos).
1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.
1.3.3. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cumpărare, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.
1.3.4. Prezenții Termeni și Condiții nu sunt aplicabile tranzacțiilor în care Cumpărătorul Profesionist intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător. Acest tip de tranzacții sunt guvernate de reglementările legale generale privind contractele de vânzare-cumpărare.
1.3.5. Prin accesarea și utilizarea web-site-ului  https://cocosdreams.ro/, Cumpărătorul confirmă că este major sau că a primit permisiunea părinților și că are capacitatea juridică de a încheia un contract și de a plasa ulterior o comandă pe Website.

1.4 Definiții

1.4.1 Contract de vânzare-cumpărare reprezintă o înțelegere încheiată electronic între Vânzător, în calitate de Vânzător, și Cumpărător, prin intermediul Magazinului Online al Vânzătorului (așa cum este definit mai jos).
1.4.2 Acești Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.
1.4.3 Magazin Online – sistem online operat prin intermediul internetului, care permite Vânzătorului și Cumpărătorului să încheie Contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul comunicării la distanță. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa https://cocosdreams.ro/.
1.4.4 Bunuri – bunuri mobile, sau după caz, vândute prin intermediul Magazinului Online.
1.4.5 Comandă –solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții.
1.4.6 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, în format electronic, TV, în cadrul Magazinului Coco´s Dreams  sau prin intermediul Website-ului a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Coco´s Dreams SRL.
1.4.7  https://cocosdreams.ro/ – spatiul (locul) unde cumparatorii pot vizualiza, proba/incerca si cumpara produsele comandate prin intermediul magazinului online The Home.

2 Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată

2.1 Oferta de Bunuri

2.1.1. Oferta de Bunuri înseamnă o ofertă de bunuri selecționate, oferite prin intermediului unui catalog disponibil în Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. 1din Codului Civil. Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.
2.1.2. Vânzătorul ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Coco´s Dreams  va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Coco´s Dreams constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.
2.1.3. Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe Website oferă o experienţă diferită de cea din magazine. În special, trebuie să ştiți că:

 • culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;
 • dimensiunile şi forma Bunurilor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Bun;
 • fotografiile şi imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Bunului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Bunului.

2.1.4. Bunurile vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Coco´s Dreams să nu poată livra Comanda. De asemenea, Coco’s Dreams își rezervă dreptul de a retrage orice Bun de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a Coco´s Dreams față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Bunuri pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;
2.1.5. Coco´s Dreams depune toate eforturile pentru a livra Bunurile în cel mult 30 de zile lucrătoare după confirmarea comenzii. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de https://cocosdreams.ro/  (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz.
2.1.6. https://cocosdreams.ro/  își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.
2.1.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil sau pentru o anumită perioadă de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.

2.1.8. Erori privind prețurile afișate. https://cocosdreams.ro/  va depune toate eforturile pentru ca preţurile de pe website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care Coco´s Dreasms descoperă o eroare legată de preţul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Coco’s Dreams va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.

2.2 Comanda

2.2.1. Cumpărătorul poate plasa o Comandă utilizând formularul disponibil în Magazinul Online.
2.2.2. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul este de acord în primul rând cu Bunurile pe care intenționează să le cumpere, metoda de expediție (conform Termenilor și Condițiilor) și metoda de plată (conform Conform Termenilor și Condițiilor). În continuare, Cumpărătorul isi da acordul pentru comanda și, prin acest lucru, emite o cerere irevocabilă de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul.
2.2.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.
2.2.4. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Confirmare se face telefonic.
2.2.5.Coco’s Dreams își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Bunuri și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii, cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.
2.2.6. Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați ne puteți contacta pe mail info@cocosdreams.ro sau la numarul de telefon afisat pe site.

2.3 Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare

2.3.1. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea Bunuri și Serviciilor din Comană, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail comunicată sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile calendaristice de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare ca valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă plată pentru diferența dintre plata inițială și valoarea finală a tranzacției.
2.3.2. Vânzătorul se obligă să accepte Comanda Cumpărătorului, cu excepția situației în care comanda respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care Vânzătorul are un motiv specific să considere că Cumpărătorul va încălca Contractul de vânzare-cumpărare.
2.3.3. Contractul de vânzare-cumpărare dintre Vânzător și Cumpărător se considera încheiat în momentul expedierii Comenzii (denumită în continuare “Acceptarea“).
2.3.4. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex.: conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.
2.3.5. Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o Comandă valabilă pe website numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Bunurile și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon valabil la care să puteți fi contactat cu uşurinţă.

2.4 Metode de livrare

2.4.1. Livrarea coletelor, in tara, se realizeaza prin serviciul de curierat rapid. Costul transportului va fi suportat integral de catre cumparator.  

2.4.2. În cazul în care Cumpărătorul solicită o metodă de livrare diferită, Cumpărătorul va suporta toate riscurile în legătură cu metoda de livrare respectivă, inclusiv toate costurile suplimentare generate de utilizarea metodei de livrare alese.
2.4.3. Bunurile sunt expediate în momentul în care sunt trimise către adresa Cumpărătorului, astfel cum e precizat de către Cumpărător prin Comandă.

2.4.4. Livrarea coletelor se face între 2-3 saptamani pentru produsele care sunt disponibile pe comanda și 1-2 zile lucrătoare pentru produsele care sunt aflate pe stoc. Persoanele care locuiesc in Bucuresti, sau zona limitrofa, vor primi coletul de la un angajat al societatii care se va deplasa personal.
2.4.5.  https://cocosdreams.ro/ livreaza doar pe teritoriul României.

2.5 Plată

2.5.1. Prețurile afișate pe website sunt exprimate în LEI și includ toate taxele aplicabile.
2.5.2. Prețurile produselor afișate pe website exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale.
2.5.4. Vânzătorul oferă următoarele metode de plată: numerar la livrare si plata prin card.
2.5.5. C.O.D. înseamnă faptul că o Comandă se achită în momentul predării ei către Cumpărător de către un transportator autorizat sau în momentul în care Comanda este ridicată de Cumpărător din magazinul https://cocosdreams.ro/.
2.5.6. Plata prin card înseamnă că în momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul va fi redirecționat către un server de plată al unui terț, unde va completa informațiile referitoare la plată. Informațiile vor fi verificate, Comanda confirmată și prețul de achiziție se va retrage din contul bancar al Cumpărătorului.

2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare

2.6.1. Vânzătorul are obligația de a livra Cumpărătorului Bunurile comandate la prețul de achiziție convenit și Cumpărătorul are obligația de a achita prețul tranzacției și de a primi Bunurile.
2.6.2. În cazul în care Cumpărătorul încalcă Contractul de vânzare-cumpărare sau Termenii și Condițiile, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul este, în acest caz, obligat să returneze Vânzătorului orice costuri suportate în legătură cu Comanda, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cumpărătorul nu primește Bunurile.
2.6.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze în Comandă informații adevărate și corecte. Vânzătorul va considera toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind adevărate și corecte.
2.6.4. Vânzătorul nu are nici o obligație față de Cumpărător în legătură cu orice Cod de Conduită în sensul Art. 8 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
2.6.5. Pentru soluționarea amiabilă a reclamațiilor consumatorilor, Cumpărătorul va contacta: info@cocosdreams.ro Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.
2.6.6. Vânzătorul deține un Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului București și obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protecției datelor personale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce privește, printre altele, respectarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
2.6.7. Prin prezentul document, Cumpărătorul își asumă riscul privind modificarea circumstanțelor în accepțiunea Art. 1271, alin. 3 lit. C din Codul Civil.

3 Livrarea Bunurilor

3.1 Termen de livrare

3.1.1. Timpul de livrare curge din momentul în care Bunurile comandate sunt expediate din depozitele Vânzătorului și nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data Acceptării Comenzii cu exceptia situatiilor in care produsele sunt realizate pe comanda, caz in care termenul de livrare se anunta punctual ramanand optiunea clientului daca mentine sau nu comanda si accepta termenul de livrare.
3.1.2. Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în cel mai scurt termen posibil.

3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor

3.2.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra Bunurilor cumpărate la primirea Bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau deteriorare, este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.
3.2.2. În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator).
3.2.3. La livrarea coletului, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior https://cocosdreams.ro/ în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Bunurilor. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Bunurilor.
3.2.4. Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legătură cu orice defecte.
3.2.5. În cazul în care ambalajul nu este intact, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să transmită un email de informare a Vânzătoului la adresa de email: info@cocosdreams.ro. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.
3.2.6. Orice reclamații privind livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cumpărător imediat după identificarea lor, dar nu mai târziu de 3 zile de la recepția Bunurilor. Vânzătorul va fi ținut răspunzător pentru pagubele cauzate Bunurilor în timpul transportului, doar în situația în care Cumpărătorul reclamă astfel de pagube imediat, în conformitate cu prevederile prezenților Termeni și Condiții.
3.2.7. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferită de cea solicitată inițial prin Comandă, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrările repetate.
3.2.8. Vânzătorul poate înainta orice comunicare adresată Cumpărătorului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului, pusă la dispoziție prin contul de client creat sau prin Comandă.

4 Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare

4.1 Retragerea Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare

4.1.4. În cazul în care Contractul de vânzare-cumpărarea fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online), Cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția Bunurilor, adică să returnați produsul fără a vă justifica decizia. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificari la adresa info@cocosdreams.ro, indicând:

 • numărul Comenzii;
 • data achiziției;
 • contul IBAN pentru returnarea plății;
 • numele titularului cont bancar.

4.2 Retragerea Vânzătorului din Contractul de vânzare-cumpărare

4.2.1. În ciuda faptului că Vânzătorul este foarte atent în ceea ce privește piața Bunurilor oferite, se poate întâmpla, în mod excepțional, ca Vânzătorul să nu poată livra Bunurile comandate în condițiile convenite prin Contractul de vânzare-cumpărare. În aceste situații, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare.
4.2.2. Atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor ale Bunurilor comandate, în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor de expediție sau în cazul în care Vânzătorul devine conștient de faptul că Bunurile au fost, din greșeală, ofertate la un preț greșit, iar Cumpărătorul nu acceptă modificările corespunzătoare aduse Contractului de vânzare-cumpărare, adică o majorare a prețurilor bunurilor sau a majorare a prețurilor de livrare.
4.2.3. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în orice moment înainte de livrarea Bunurilor către Cumpărător.
4.2.4. Vânzătorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea sa din Contractul de vânzare-cumpărare la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător prin Comandă. Vânzătorul este, în continuare, obligat să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri.
4.2.5. Prin prezenții Termeni și Condiții, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un Cumpărător care, pe parcursul altor relații contractuale cu Vânzătorul, și-a încălcat deja material obligațiile care îi reveneau (refuzul repetat de preluare a Comenzii). Încălcarea materială a oricăror acorduri anterioare cu Vânzătorul este considerată o încălcare semnificativă în sensul Art. 1551 alin. 1 din Codul Civil și Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare ca urmare a unei astfel de încălcări.

5 Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare

5.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în legătură cu garanția contra viciilor bunului vândut și garanția pentru buna funcționare (denumite în continuare “Garanțiile”) sunt guvernate de legislația aplicabilă în vigoare.
5.2. Cumpărătorul își poate exercita dreptul care decurge din livrarea de bunuri de consum defectuoase în termenul limită de 1 luna de la livrarea Bunurilor.

5.3. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânzătorul, în special, garantează că, la livrare, Bunurile:

 • au proprietățile asupra căror părțile au convenit, și, în cazul în care nu există un astfel de consens, proprietățile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a declarat sau pe care Cumpărătorul le așteaptă cu privire la tipul de bunuri respectiv și la promovarea de către Vânzător sau producător aferentă bunurilor respective,
 • sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânzător sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat,
 • corespund din punct de vedere al calității sau designului modelului sau mostrei aferente, dacă mostra sau modelul au fost stat la baza deciziei asupra calității bunurilor,
 • sunt în cantitatea, au măsura corespunzătoare și
 • respectă reglementările aplicabile.

5.4. Cu toate acestea, această garanție nu acoperă problemele cauzate de uzura normală, neglijență, deteriorări sau utilizarea necorespunzătoare a produsului de către dumneavoastră.
5.5. Cumpărătorul va confirma drepturile care derivă din Garanții cu Vânzătorul la adresa desemnată de Vânzător în acest scop, sau, dacă este necesar, la sediul social al Vânzătorului. Procedura de reclamații referitoare la Bunurile defecte este inițiată în momentul în care bunurile au fost livrate Vânzătorului.
5.6. Pentru a confirma drepturile care derivă din Garanții, Cumpărătorul este obligat să dovedească existența unui Contract de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător. Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să prezinte ca dovadă Confirmarea comenzii printată și dovada plății.
5.7. Cumpărătorul are obligația de a specifica, adică de a oferi o descriere a defectului pentru care a fost inițiată procedura de reclamație.
5.8. Cumpărătorul nu are niciun drept în legătură cu Garanțiile, în cazul în care Cumpărătorul știa, înainte de livrarea Bunurilor, că bunurile sunt defecte, sau în cazul în care Cumpărătorul a cauzat defectarea acestora.
5.9. Vânzătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va soluționa reclamația în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. Durata necesară, în mod rezonabil, evaluării defectului nu este inclusă în aceste termene. Vânzătorul va finaliza procedura de reclamații, inclusiv va înlătura, dacă este posibil, defectul, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a adus la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului și a predat produsul Vânzătorului pe baza unui document de predare-preluare.
5.10. Cu excepția situației în care Vânzătorul va invalida reclamația, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului acceptarea acesteia; confirmarea va include, printre altele, datele de identificare ale Cumpărătorului și Vânzătorului, cuprinsul reclamației, remediul solicitat, data și locul primirii reclamației și semnătura reprezentantului Vânzătorului.
5.11. În cazul în care reclamația este justificată, Cumpărătorul este îndreptățit la rambursarea costurilor suportate în legătură cu procedura de reclamație inițiată.
5.12. Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la finalizarea și rezultatul procedurii de reclamație, prin mijloace electronice, la adresa e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător în reclamație sau la orice altă adresă la care Cumpărătorul poate fi informat cu privire la finalizarea și la rezultatul procedurii de reclamații. Această informare va include termenul limită în care Cumpărătorul poate ridica Bunurile.
5.13. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Bunurile în acest termen limită, Vânzătorul are dreptul la rambursarea oricăror cheltuieli suportate în legătură cu depozitarea Bunurilor, și poate, dacă este necesar, să vândă Bunurile în numele Cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat în avans și i se va pune la dispoziție o perioadă suplimentară suficientă pentru a ridica Bunurile.
5.14. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalarea articolelor expediate, astfel încât să nu existe nici un risc de deteriorare pe durata transportului.
5.15. Este important să luați în calcul ca prin natura lor hainele lucrate manual pot avea mici imperfectiuni (mici zgârieturi sau deteriorări ale materialului). Acestea nu se considera a fi defecte de fabricație și, în aceste cazuri, condițiile de garanție nu pot fi invocate. Clientul poate cere însa returul produsului fără a fi necesară vreo explicație, în condițiile legii.

6 Prevederi finale

6.1. Limba de comunicare dintre Vânzător și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt arhivate electronic de către Vânzător și nu sunt disponibile terților.
6.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul Termenilor și Condițiilor vor rămâne neafectate.
6.3. Vânzătorul poate schimba sau modifica Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile modificate vor intra în vigoare de la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Vânzătorului cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.
6.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de vânzare-cumpărare, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația Română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.
6.5. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția Vânzătorului.